Nyomonkövetési rendszer kidolgozása

A 178/2002 EK rendelet a teljes nyomon követhetőségről: a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítani kell az élelmiszerek, takarmányok, az élelmiszer termelésre szánt állatok valamilyen élelmiszerbe, vagy takarmányba bekerülő anyag útjának nyomon követhetőségét.

Az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy azonosítani tudják azon személyeket, akiktől az élelmiszert, takarmányt, az élelmiszer termelésre szánt állatot, valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagot kapják. Ennek érdekében a vállalkozóknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek lehetővé teszik az ilyen információk eljuttatását az illetékes hatóságokhoz azok kérelmére.


Az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozóknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek lehetővé teszik azoknak az egyéb vállalkozásoknak az azonosítását, ahová termékeiket szállítják. Ezeket az információkat az illetékes hatóságok kérésére a hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

Az Európai Unióban forgalomba hozott, illetve valószínűleg forgalomba hozatalra kerülő élelmiszereket, vagy takarmányokat el kell látni olyan címkékkel, vagy azonosító eszközökkel, amelyek a vonatkozó meghatározott rendelkezések követelményeivel összhangban, a vonatkozó dokumentáción és információkon keresztül lehetővé teszik a termékek nyomon követését.


Ez a rendelkezés 2006. január 1.-től van érvényben.

(További információkért és a szolgáltatás áráért keresse szakértő kollégánkat)